top of page

SOLAR CELL IS NOW!

Updated: Jun 15, 2021

ทำไมทุกบ้านถึงควรติดตั้งโซลาร์เซลล์?


เจ้าของบ้านจะได้รับประโยชน์มากมายจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เข่น ค่าไฟฟ้าที่ลดลง carbon footprint ที่ลดลง และมูลค่าบ้านที่อาจสูงขึ้น แต่ประโยชน์เหล่านี้มักมาพร้อมกับค่าติดตั้งและบำรุงรักษา ตลอดจนความคุ้มค่าที่ได้รับอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างบ้านหลังหนึ่งกับอีกหลังหนึ่ง บทความนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านคำนวณความคุ้มค่าทางการเงินที่จำเป็นในการพิจารณาเพื่อการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านของคุณได้ง่ายขึ้น


ระบบโซลาร์เซลล์คืออะไร อ่านค่าอย่างไร ประหยัดค่าไฟได้แค่ไหน

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบโซลาร์เซลล์ (Photo Voltaic หรือ PV) มีมาตั้งแต่ปี 1950 ซึ่งมีราคาสูงมากในช่วงแรกทำให้อาจไม่คุ้มค่าต่อการติดตั้งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าไฟในประเทศไทยที่อาจไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอย่างอเมริกา ยุโรป หรืออีกหลายๆ ประเทศทีอาจมีค่าไฟตั้งแต่หน่วยละ 5 บาท ไปจนถึง 12 บาท แต่ด้วยราคาแผงโซลาร์เซลล์ที่ลดลงมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ทำให้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่มีเริ่มมีความคุ้มค่าทางการเงินตั้งแต่ราวๆ ปี 2000 เป็นต้นมา


โดยทั่วไป ขนาดแผงโซลาร์เซลล์จะถูกเรียกกันในตามกำลังการผลิตไฟในหน่วยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kilo-watt per hour หรือ kWh) หรือก็คือยูนิทหรือหน่วยที่พวกเราเห็นกันในบิลค่าไฟนั่นเอง เช่น แผงโซลาร์ขนาด 3 kWh หมายถึงแผงโซลาร์นี้ผลิตไฟได้สูงสุด 3 กิโลวัตต์ หรือ 3,000 วัตต์ในแต่ละชั่วโมง (ขึ้นกับประสิทธิภาพของแผง อินเวอร์เตอร์ และปริมาณของแดดในแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาล)


อย่างไรก็ตาม กำลังการผลิตไฟโดยทั่วไปจะมีปัจจัยกำลังการผลิต (capacity factor) อยู่ระหว่าง 15% ถึง 30% ตามทฤษฎี เช่น แผงโซลาร์ขนาด 3 kWh ที่ปัจจัยกำลังการผลิต 16% (ของประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ระหว่าง 16-17%) จะผลิตไฟฟ้าได้ 3 kWh x 16% x 24 ชม./วัน x 365 วัน/ปี = 4,205 kWh/ปี หากคำนวณเป็นค่าไฟ จะหมายถึงเราสามารถประหยัดไฟได้ถึง 3kWh x 16% x 24 ชม./วัน x 30 วัน x 4.25 บาท = 1,468 บาทต่อเดือน


ความคุ้มค่าในเชิงการลงทุน

หากคำนวณเป็นตัวเลขทางการเงิน โดยเฉลี่ยการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อาจให้ผลตอบแทนคิดเป็น IRR ตั้งแต่ 10 – 25% หรือคิดเป็นระยะเวลาคืนทุนที่ 4 – 7 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของแผงและการใช้ไฟของแต่ละอาคาร จึงนับเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ (ยังไม่นับรวมผลตอบแทนที่อาจเกิดจาการขายไฟคืนให้กับการไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เราผลิตไฟเกินและไม่ได้ใช้ไฟจากระบบโซลาร์อีกด้วย) นอกจากนี้หลังจากคืนทุนเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถประหยัดค่าไฟไปได้ต่อเนื่องอีกนาน เพราะระบบโซลาร์ซึ่งมีอายุการใช้งานนานถึง 25 ปี


เทรนด์การใช้ไฟในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น และค่าไฟก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

รถไฟฟ้าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาในอนาคต และพวกเราก็คงมองเป็นภาพอนาคตได้ไม่ยากว่าอีกไม่นานเกือบทุกบ้านเริ่มจะหันมาใช้รถไฟฟ้าหรือระไฮบริดกันมากขึ้น นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังเป็นการช่วยลดมลภาวะและโลกร้อน อย่างไรก็ตาม ถึงจะสามารถประหยัดค่าน้ำมันรถได้ แต่นั่นหมายถึงการใช้ไฟบ้านที่มากขึ้นเพื่อชาร์จให้กับรถยนต์ และค่าไฟที่สูงขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 1% โดยเฉลี่ย


ดังนั้นคงจะเป็นการดีไม่น้อย หากทุกๆ บ้านสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้จากบ้านของตัวเอง และไม่เพิ่มภาระทางค่าใช้จ่าย ไม่เพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และไม่เพิ่มความร้อนให้กับโลก


โซลาร์เซลล์เป็นนวัตกรรมที่ดีต่อโลก

ตัวอย่างข้างต้นสำหรับบ้านที่ติดตั้งระบบโซลาร์ขนาด 3 kWh สามารถผลิตไฟใช้ได้เองเป็นจำนวน 4,205 kWh ต่อปี นั่นหมายถึงเราสามรถลดการใช้ไฟฟ้าที่มาจากการผลิตโดยใช้ถ่านหินไปได้ โดยสามารถคำนวณเป็นการลดค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon emission) ได้เป็นจำนวน 980 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นต้นไม้ใหญ่จำนวน 82 ต้น


ผมไปเจอรูปด้านล่างนี้จาก Infographic Move ขออนุญาตนำมาแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าต้นไม้แต่ละชนิด 1 ต้นสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่ต่อปี ดังนั้นถ้ากิจกรรมเราจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากแค่ไหนและต้องใช้ต้องใช้ต้นไม้กี่ต้นในการดูซับ


ดีต่อกระเป๋า ดีต่อโลก ดีต่อใจ ดีต่อคุณ

Solar Matter ได้คิดระบบทางการเงินที่ทำให้คุณได้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่หนักขึ้น และเมื่อครบระยะเวลาคืนทุนค่าไฟที่ลดลงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวไปถึง 25 ปี เพราะเราเลือกใช้ระบบที่มีคุณภาพระดับโลก มีความคงทนและอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้คุณมีเงินเหลือในแต่ละปีไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับครอบครัว ภาระลดลง บ้านเย็นขึ้น โลกเย็นขึ้น ทำสิ่งดีๆ ใจก็ดี ครอบครัวมีความสุข คุณก็มีความสุข


Solar Matter หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้สังคมไทยเย็นลง ครอบครัวมีความสุขขึ้น อย่างยั่งยืน...

Comments


bottom of page